Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN GABINETU TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PEDAGOGICZNEJ
mgr Elżbieta Jasieczko
Ul. Piastów 8; 40-871 Katowice
www.ejlogopeda.pl, tel. 668-668-622

 1. Uczestnictwo w terapii logopedycznej, pedagogicznej oraz terapii ręki wymaga osobistego lub
  telefonicznego zgłoszenia.
 2. Zajęcia logopedyczne, pedagogiczne trwają 60 minut, przy czym terapia trwa 50 minut, pozostałe 10 minut jest przeznaczane na rozmowę z rodzicem lub opiekunem.
 3. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, ręki zaczyna się punktualnie o wyznaczonej porze.
 4. Spóźnienie powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.
 5. W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców.
 6. Opłaty za usługi logopedyczne pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.ejlogopeda.pl
 7. Opłaty za terapię logopedyczną można dokonać każdorazowo po zajęciach u prowadzącego – płatność gotówką lub przelewem.
 8. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza. Trwa ona około 50-60min.
  Diagnoza wykonywana jest z użyciem testu diagnostycznego lub kart oceny rozwoju. Wyniki badania przekazywane są rodzicom lub opiekunom na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie i/lub w formie dokumentu (jeśli rodzic wybiera taką formę przekazania informacji; (wydanie wyników w formie pisemnej jest dodatkowo płatne).
 9. W celu zapewnienia powodzenia terapii, wymagana jest systematyczna obecność dziecka na zajęciach terapeutycznych. W razie niemożności stawienia się na terapię, rodzic lub opiekun powinien możliwie jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS – najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18.00. Daje to terapeucie możliwość jednorazowego przyjęcia innego dziecka na zwolnione miejsce. Liczne nieobecności mogą być powodem rezygnacji terapeuty z prowadzenia dalszej terapii
 10. Dziecko oraz rodzic lub opiekun wchodzą do gabinetu w obuwiu zastępczym lub w skarpetach.
 11. W terapii logopedycznej, pedagogicznej, ręki mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia).

Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów dziecka oraz dziecka /podopiecznego jest GAINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ I PEDAGOGICZNEJ mgr Elżbieta Jasieczko z siedzibą w Katowicach, ul. Piastów 8

Dokumenty do pobrania:
Klauzula informacyjna oraz wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta


Na stronie www.ejlogopeda.pl wykorzystano ilustracje:
Ludzie zdjęcie utworzone przez wirestock – pl.freepik.com
Wektor plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com