Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Centrum Terapii
mgr Elżbieta Jasieczko
Ul. Zawiszy Czarnego 4; 40-872 Katowice
www.ejlogopeda.pl, tel. 668-668-622

 1. Uczestnictwo w terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, psychodietetycznej oraz terapii ręki wymaga osobistego lub
  telefonicznego zgłoszenia.
 2. Zajęcia w CENTRUM TERAPII trwają 60 minut, przy czym terapia trwa 50 minut, pozostałe 10 minut jest przeznaczane na rozmowę z rodzicem lub opiekunem.
 3. Zajęcia w CENTRUM TERAPII zaczynają się punktualnie o wyznaczonej porze.
 4. Spóźnienie pacjenta powoduje skrócenie trwania zajęć bez zmiany opłaty za nie.
 5. W cenie prowadzonych zajęć wliczone są materiały, które są dawane po zajęciach, wskazówki do efektywnej pracy w domu i porady dla rodziców. Jest możliwość przygotowania dodatkowych materiałów na wniosek rodzica – materiały dodatkowe są płatne w wysokości 100% pojedynczej terapii.
 6. Opłaty za usługi w CENTRUM TERAPII pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.ejlogopeda.pl
 7. Opłaty za zajęcia w CENTRUM TERAPII można dokonać każdorazowo po zajęciach u prowadzącego – płatność gotówką lub przelewem na nr konta: 24 1140 2004 0000 3002 8164 6900  Centrum Terapii Elżbieta Jasieczko Tytuł: Terapia + imię nazwisko dziecka
 8. Rozpoczęcie terapii/poprzedza diagnoza. Trwa ona około 50-60min.
  Diagnoza wykonywana jest z użyciem testu diagnostycznego lub kart oceny rozwoju. Wyniki badania przekazywane są rodzicom lub opiekunom na pierwszym lub drugim spotkaniu ustnie i/lub w formie dokumentu (jeśli rodzic wybiera taką formę przekazania informacji; (wydanie wyników w formie pisemnej jest dodatkowo płatne).
 9. W celu zapewnienia powodzenia terapii, wymagana jest systematyczna obecność dziecka na zajęciach terapeutycznych.
 10. W razie niemożności stawienia się na terapię, rodzic lub opiekun powinien możliwie jak najszybciej odwołać termin spotkania telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości SMS – najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18.00. W przypadku niezgłoszenia nieobecności do wyznaczonej pory należy dokonać opłaty za nie w wysokości 100% pojedynczej terapii, na której dziecko jest zapisane, przelewem na nr konta: 24 1140 2004 0000 3002 8164 6900     Centrum Terapii Elżbieta Jasieczko tytuł: Terapia logopedyczna/pedagogiczna + imię nazwisko pacjenta. W przypadku braku wpłaty, kontynuowanie terapii nie jest możliwe.
 11. Liczne nieobecności mogą być powodem do rezygnacji terapeuty z prowadzenia dalszej terapii.
 12. Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty nie będzie pobierana opłata. W razie możliwości terapeuta wyznaczy inny termin.
 13. Rodzic/Opiekun umówiony na konsultację/diagnozę jest zobowiązany do przedpłaty w wysokości 100zł. na nr konta: 24 1140 2004 0000 3002 8164 6900 Centrum Terapii Elżbieta Jasieczko Tytuł: Konsultacja/Diagnoza + imię nazwisko.
 14. Wszelkie zaświadczenia, opinie wydawane są na wniosek rodzica – podlegają one opłaty wg cennika na stronie www.ejlogopeda.pl
 15. Dziecko oraz rodzic lub opiekun wchodzą do gabinetu w obuwiu zastępczym lub w skarpetach.
 16. W terapiach / diagnozach mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia).
 17. Opiekun / Rodzic dobrowolnie akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

Administratorem danych osobowych rodziców/ opiekunów dziecka oraz dziecka /podopiecznego jest Centrum Terapii mgr Elżbieta Jasieczko z siedzibą w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 4.

Dokumenty do pobrania:
Klauzula informacyjna oraz wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta


Na stronie www.ejlogopeda.pl wykorzystano ilustracje:
Ludzie zdjęcie utworzone przez wirestock – pl.freepik.com
Wektor plik wektorowy utworzone przez freepik – pl.freepik.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com