Strona główna » O mnie

O mnie

Nazywam się Elżbieta Jasieczko.
Z wykształcenia jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dydaktykiem przedsiębiorczości.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, a także zarządzania placówkami oświatowymi. Logopedią zainteresowałam się pracując jako oligofrenopedagog. Chęć pomocy dziecku, nie tylko pod względem pedagogicznym, ale także logopedycznym skłoniły mnie do rozpoczęcia nauki na kierunku logopedia. Doskonaliłam się w wielu placówkach oświatowych, pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, Zespołem Downa, ZA, Autyzmem, Zespołem Cornelli de Lange oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
Uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach. W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje. Obecnie w trakcie specjalizacji z neurologopedii.
Serdecznie zapraszam do mojego gabinetu!

Kursy, Szkolenia, Certyfikaty :

 • Certyfikat ukończenia warsztatów naukowo-szkoleniowych „ELASTYCZNY TERAPEUTYCZNY TAPING W LOGOPEDII/NEUROLOGOPEDII” dr Martyna Brychcy, FIZJOspot
 • Certyfikat ukończenia szkolenia i uzyskania uprawnienia w zakresie wykorzystywania testu KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, KOMLOGO
 • Certyfikat ukończenia szkolenia i uzyskania uprawnienia w zakresie wykorzystywania testu KARTY OCENY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ – KOGS do diagnozy dzieci objętych obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym, KOMLOGO
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzia KARTY OCENY SŁUCHU FONEMOWEGO – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym, KOMLOGO
 • Certyfikat uczestnictwa w XIV Śląskich Spotkaniach Logopedycznych, Tarnowskie Góry,
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach „Postępowanie dietetyczne u chorych z dysfagią”, Tarnowskie Góry,
 • Certyfikat uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyberprzestrzeń i światy
  wirtualne. Między ars a techne – edukacja w XXI wieku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Certyfikat uczestnictwa „O mówieniu, o czytaniu, o pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie,
 • Certyfikat uczestnictwa w IV Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne / Oddział Śląski,
 • Certyfikat uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne / Oddział Śląski,
 • Certyfikat kompetencji z zakresu: SIO, Kontroli zarządczej oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej, Arkusza organizacji pracy szkoły, Ewaluacji placówki oświatowej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
 • Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji „Program Powszechnej Dwujęzyczności w Przedszkolu”,
 • „Elektrostymulacja narządów artykulacyjnych” , IMID Warszawa,
 • Szkolenie „KORP”, KomLogo,
 • Szkolenie „Terapia neurobiologiczna”, Centrum Metody Krakowskiej,
 • Szkolenie „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” Centrum Metody Krakowskiej,
 • Szkolenie „Metody wywoływania głosek” Centrum Metody Krakowskiej,
 • Szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”Centrum Metody Krakowskiej,
 • Szkolenie „Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne”, NPDN Fundacja In Corpore,
 • Szkolenie „Podstawy karmienia terapeutycznego” Instytut Edukacji Logopedycznej,
 • Szkolenie „Dysleksja, niedosłuch centralny, afazja rozwojowa, dyspraksja w praktyce nauczyciela i specjalisty – praktyczne rozwiązania” F.H.U.”E-DUKO”,
 • Szkolenie „Masaż logopedyczny” F.H.U.”E-DUKO”,
 • Szkolenie „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR,
 • Szkolenie „MAKATON – I stopień” Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM,
 • Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” Wydawnictwo Forum,
 • Kurs „Trening Umiejętności Społecznych” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TUTOR,
 • Szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji” Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Szkolenie KLANZA „Trening umiejętności wychowawczych” Centrum Szkoleniowe Klanza,
 • Szkolenie „Realizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej” Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach,
 • Szkolenie „Dokumentowanie pracy szkoły, w tym dokumentowanie przebiegu nauczania”, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.